Доорхи сургаалийг Шведийн “Амьдралын үг” сүмийн номлогч Карл Густав христэд итгэгч бизнес эрхлэгчдэд хуваалцсан юм. Энэ сургаал бол мөнгөтөй харьцдаг хүн бүрийн мэдэх ёстой зүйл гэж би бодож байна. Анхааран уншаарай Алт мөнгөнөөс ч илүү чухал 7 зүйл. Нэг хүн юу гэж хэлсэн бэ? гэхээр бусад хүмүүсийг аз жаргалтай болтол таны мөнгө танд аз жаргал…

Цагийг аврагчид Хийх зүйлээ өглөө цаасан дээр төлөвлөдөг 2.    Хувиараа гаргахдаа чухал байдлыг харгалзан үздэг 3.    Тулгарч болох асуудлуудыг ухаарч тэдгээрт зориулан хуваарьтаа цаг гаргадаг 4.    Ном болон зайлшгүй чухал захидлуудыг гүйлгэн хардаг 5.    Тэмдэглэл хийх болон санаануудаа бичихийн тулд жижиг дэвтэр авч явдаг 6.    Эцсийн хугацааг тогтоодог 7.    Эхэнд хийгдсэн байх зүйлээ эхэнд хийдэг…

© 2016 Kingdom of Church | Есүсийн Хаанчлал
Top
Биднийг дагаарай: