Аливаа улс орны  нийгэм  эрүүл, зөв ёс суртахуунтай байх нь “ эрүүл гэр бүлийг босгон байгуулах”-аас их шалтгаалдаг. Юуны түрүүнд иргэн бүрийн гэрлэлтэнд  хандах  “эрүүл, зөв  ойлголт” нь тухайн хүн өөрийн гэр бүлийг зөв эхлүүлэн үргэлжлүүлэхэд ихээхэн нөлөөлнө.  Гэтэл өнөөгийн нийгэм дахь зарим хүмүүсийн гэрлэлтэнд  хандах хандлага өнгөцхөн байгаа нь харагддаг. Хувь  хүний төлөвшөөгүй байдлаас…

Хувь Тавилан /пастор Даниел/ Хувь тавиландаа хүрэх замд тань саад болж буй бүх зүйлийг ЦӨМЛӨӨРӨЙ!!! Таны амьдралд буй хэцүү асуудлуудыг заавал даваарай! Түүний ард ЯЛАЛТ АМЖИЛТ ХУВЬ ТАВИЛАН чинь бий! Ээрүү гацаа байснаас болж Математикийн багшийн мэргэжил сонгосон (Учир нь бага ярьдаг мэргэжил:) энэхүү пасторыг ЭЗЭН номлогч пасторын үйлчлэлд дуудахад тэр “Үгүй” гэжээ… Тэгээд пасторын…

© 2016 Kingdom of Church | Есүсийн Хаанчлал
Top
Биднийг дагаарай: