POST PHOTO

Иерусалимын амар амгалангийн төлөө гуй “Чамайг хайрлагчид өлзийтэй байх болтугай Амар амгалан чиний ханан эрмийн дотор Сайн сайхан чиний орднуудад байх болтугай” Ах дүүс ба анд нөхдийнхөө төлөө Би одоо “Чиний дотор амар амгалан байх болтугай” гэж хэлнэ. Бидний Бурхан ЭЗЭНий өргөөний төлөө Би чиний сайн сайхныг эрэн хайх болно. Дуулал 122:6-9 prayer1996 онд нэгэн…

ХАРАА: “Бялхам амь” хаанчлалын сургууль нь 2012 онд Христийн биед удирдагч бэлтгэх Библийн сургууль болж байгуулагдана. ЗОРИЛГО: Бурханаас танд зориулагдсан тэнгэрлэг хувь тавилангаа олж авч, АВРАГЧ ЭЗЭН Есүс Христийн дагалдагч болж, тэнгэрийн хаанчлалын хаан ба тахилч болж бэлтгэгдэхэд оршино. УРИА: ЭЗЭНийг мэдэхийн төлөө шамдацгаая!!! “БЯЛХАМ АМЬ” хаанчлалын сургууль нь 5 түвшингийн сургалттай… Хамгийн эхний түвшин…

“ЕСҮСИЙН ХААНЧЛАЛ” чуулган нь 2005.01.16-нд анх 13 хүнтэйгээр цуглаанаа хийж эхэлжээ. ЧУУЛГАНЫ ХАРАА: Улаанбаатар хот, бусад аймаг орон нутагт төдийгүй бүх улс үндэстэнд хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж, дагалдагчдыг бэлтгэнэ. (Үйлс 1:8, Матай 28:18-20) БИДНИЙ УРИА: Нийгмийн бүхий л салбарт нөлөөлж, Өөрчлөлтийг авчирцгаая! (Исаиа 2:2-3) БИДНИЙ ЭРМЭЛЗЛЭЛ: Ертөнцийн Эзэний Хаан Хуулийг чухалчлан амьдарна. (Матай 22:36-40), (1…

Би, Тэнгэр, газрыг бүтээгч бүхнийг чадагч, Бурхан Эцэгт итгэдэг. Би, Ариун Сүнсээр бүрэлдэж, онгон Мариас мэндэлж, Понти Пилат захирагчийн үед зовлон эдэлж, цовдлогдон алагдаж, оршуулагдсаны дараа гурав дахь өдрөө, үхлээс дахин амилж, тэнгэрт одож, бүхнийг чадагч Бурхан Эцэгийнхээ баруун гарын хүндэт сэнтийд заларсан, дахин ирж амьд болон үхсэн бүх хүнийг шүүх, амьд Бурханы цорын ганц…

Аливаа улс орны  нийгэм  эрүүл, зөв ёс суртахуунтай байх нь “ эрүүл гэр бүлийг босгон байгуулах”-аас их шалтгаалдаг. Юуны түрүүнд иргэн бүрийн гэрлэлтэнд  хандах  “эрүүл, зөв  ойлголт” нь тухайн хүн өөрийн гэр бүлийг зөв эхлүүлэн үргэлжлүүлэхэд ихээхэн нөлөөлнө.  Гэтэл өнөөгийн нийгэм дахь зарим хүмүүсийн гэрлэлтэнд  хандах хандлага өнгөцхөн байгаа нь харагддаг. Хувь  хүний төлөвшөөгүй байдлаас…

Хувь Тавилан /пастор Даниел/ Хувь тавиландаа хүрэх замд тань саад болж буй бүх зүйлийг ЦӨМЛӨӨРӨЙ!!! Таны амьдралд буй хэцүү асуудлуудыг заавал даваарай! Түүний ард ЯЛАЛТ АМЖИЛТ ХУВЬ ТАВИЛАН чинь бий! Ээрүү гацаа байснаас болж Математикийн багшийн мэргэжил сонгосон (Учир нь бага ярьдаг мэргэжил:) энэхүү пасторыг ЭЗЭН номлогч пасторын үйлчлэлд дуудахад тэр “Үгүй” гэжээ… Тэгээд пасторын…

Доорхи сургаалийг Шведийн “Амьдралын үг” сүмийн номлогч Карл Густав христэд итгэгч бизнес эрхлэгчдэд хуваалцсан юм. Энэ сургаал бол мөнгөтөй харьцдаг хүн бүрийн мэдэх ёстой зүйл гэж би бодож байна. Анхааран уншаарай Алт мөнгөнөөс ч илүү чухал 7 зүйл. Нэг хүн юу гэж хэлсэн бэ? гэхээр бусад хүмүүсийг аз жаргалтай болтол таны мөнгө танд аз жаргал…

Цагийг аврагчид Хийх зүйлээ өглөө цаасан дээр төлөвлөдөг 2.    Хувиараа гаргахдаа чухал байдлыг харгалзан үздэг 3.    Тулгарч болох асуудлуудыг ухаарч тэдгээрт зориулан хуваарьтаа цаг гаргадаг 4.    Ном болон зайлшгүй чухал захидлуудыг гүйлгэн хардаг 5.    Тэмдэглэл хийх болон санаануудаа бичихийн тулд жижиг дэвтэр авч явдаг 6.    Эцсийн хугацааг тогтоодог 7.    Эхэнд хийгдсэн байх зүйлээ эхэнд хийдэг…

Adams also came to understand how important it was that his carefully crafted photos were reproduced to best effect. At Bender’s invitation, he joined the prestigious Roxburghe Club, an association devoted to fine printing and high standards in book arts.

Page 1 of 21 2
© 2016 Kingdom of Church | Есүсийн Хаанчлал
Top
Биднийг дагаарай: