Adams also came to understand how important it was that his carefully crafted photos were reproduced to best effect. At Bender’s invitation, he joined the prestigious Roxburghe Club, an association devoted to fine printing and high standards in book arts.

Working from home meant we could vary snack and coffee breaks, change our desks or view, goof off, drink on the job, even spend the day in pajamas, and often meet to gossip or share ideas.

Adams also came to understand how important it was that his carefully crafted photos were reproduced to best effect. At Bender’s invitation, he joined the prestigious Roxburghe Club, an association devoted to fine printing and high standards in book arts.

ene-tsag

Миний хүмүүсээ, энэ цаг нь эдгэрэх цаг байна. Хаанчлалынхаа байр суурин дээр босч, дайсны чамаас хулгайлсан зүйлээ буцааж ав. Ардахаа мартаж, чамд саад болж байгаа зүйлүүдийг ардаа орхи гэж Эзэн хэлж байна. Чамд зориулсан сүнслэг өндөр газар байна. Энэ газарт сүнслэг ноёрхол тогтсон мэргэн ухаан, хүч чадлыг чамд өгнө. Гэхдээ чи хуучин зүйлтэйгээ зууралдаад байвал…

Эш үзүүллэгийн үгийг таних, шалгах тухай. Үйлс 2:17-18. Эш үзүүллэг гэдэг нь Бурханыг сонсох чадвар юм. Мөн яг зөв цагт нь зөв хэлбэрээр бусдад дамжуулах явдал юм. Эш үзүүллэгт 3 чухал зорилго бий. Урамшуулах, Босгон байгуулах, Тайтгаруулах. /1 коринт 14:3./ Эш үзүүллэг гэдэг нь Бурханы оюун санаа болон зүрх сэтгэлийг дамжуулах юм. Бурхан ярьдаг !…

Магтан хашгирах жил. Бурханы ер бусын гэдгийг болон сонирхолтойгоор зохион байгуулагч-orchestrator гэдгийг харна. Тэнгэр элчүүд бидний өмнөөс зүйлсүүдийг хэрхэн зохицуулж байгааг харна. Магтаал хүндлэлийн жил. Гэнтийн боломжууд гарна. Бодож байсан боловч гуйгаагүй зүйлүүдийг хүртэл Эзэн хийж өгнө. Тэр бол сюрприз баригч, сайн ААВ. Эсийн шинэчлэл болно. Эсүүд шинэчлэгдэнэ. Эдгэрнэ. Тэр бидэнд ямар сайн ханддаг болон…

Хаанчлалын хүмүүс нь Бурханыг өөрсдийн хүссэнээрээ байлгахыг оролддоггүй. Харин Бурханы хүссэнчлэн өөрсдөө хэлбэржүүлэгдэхийг эрэн хайдаг юм. Хаанчлалын хөвгүүд нь түр зуурын зорилгын төлөө бус мөнхийн зорилгын төлөө амьдардаг хүмүүс. Тэд өөрсдийн бэлэг авьяас нь тэдний төлөө биш хаанчлалын зорилгын төлөө Эзэнээс өгөгдсөн гэдгийг мэддэг Тэдний хувь тавилан тэдний хүсэж байгаа зүйл биш харин Эзэний тэдэнд төлөвлөсөн…

Танд  ямар итгэл байна. Тийнхүү залбир. Бурхан танд уулыг байрнаас нь хөдөлгөх итгэл өгч байвал та бат итгэ. Тийнхүү ёсоор болох болно. Энэ цаг үед Бурханы онцгой ажлууд хийгдэж байна.Пастор удирдагчдынхаа төлөө онцгойлон залбир. Бурханы хүнийг дэмж. Таны зүгээс хийж чадах бүхий л зүйлээрээ дэмж. Удирдагч дээрээ оч улам илүү холбогд. Хамтдаа байцгаа.. Яг одоо…

jesus-with-son

Adams also came to understand how important it was that his carefully crafted photos were reproduced to best effect. At Bender’s invitation, he joined the prestigious Roxburghe Club, an association devoted to fine printing and high standards in book arts.

emotion

Эмоци, сэтгэл хөдлөл дээрээ сахилгажуулагдан цэгцлэгдэх үе. Өөрийн бодлыг Ариун Сүнсний бодлоос ялган танихыг Эзэнээс гуйгаарай. Зөв зүйлийг хэлэхдээ зүрх чинь эдгэрээгүй эсвэл хянаагүй бол цэвэр бус байх болно. Зөв зүйлийг хэлж байгаа ч зүрхэн дэх хандлагаа ажигла. Эхлээд Бурханы оршихуйд ирж зүрхээ даруу болгох нь чухал. Сэтгэл хөдлөлийг хяна. Бодлыг хяна, анзаар, цэгцтэй болго….

Page 1 of 21 2
© 2016 Kingdom of Church | Есүсийн Хаанчлал
Top
Биднийг дагаарай: